فلومتر-فلوسوییچ

فلومترها و فلوسوییچ ها در ورودی جریان آبگرم و برای فرمان برد در زمان استفاده از آبگرم بهداشتی وارد عمل میشوند

مشاهده همه 3 نتیجه